ต 1075/2558

เรื่อง : จ้างบริการ-ดูแลสุขภัณฑ์ Calmatic
วันที่ประกาศผล
19 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 117,432.50
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 117,432.50
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง