เรื่อง : อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร จำนวน 104 ชุด
วันที่ประกาศผล
28 มิถุนายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 39,074,000.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
  • บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 39,300,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 39,074,000.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง