เรื่อง : จ้างจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมสายส่งชนิดมีฉนวนหุ้มและอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ประกาศผล
12 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสนอราคาที่ (บาท) 778,669.06
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสนอราคาที่ (บาท) 778,669.06
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด