เรื่อง : จ้างเขียนแบบงานปรับปรุงอาคารสโมสร อาคารกีฬา ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
วันที่ประกาศผล
23 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ เสนอราคาที่ (บาท) 110,000.00
    เหตุผล : ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
  • นายธนากร ศรีวนิช เสนอราคาที่ (บาท) 100,000.00
    เหตุผล : ถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายธนากร ศรีวนิช เสนอราคาที่ (บาท) 100,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดตรงตามที่บริษัทต้องการ