เรื่อง : อะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศทั่วประเทศ ยี่ห้อ THALES, SELEX และ MOPIENS
วันที่ประกาศผล
05 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 9,025,450.00
  เหตุผล : เสนอถูกต้องตรงตามข้อกำหนด
 • 2. บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,877,884.50
  เหตุผล : เสนอถูกต้องตรงตามข้อกำหนด
 • 3. บริษัท เซลโฟล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,037,387.00
  เหตุผล : เสนอถูกต้องตรงตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก

 • เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • 1. บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 8,656,300.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด
 • 2. บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,779,614.52
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด
 • 3. บริษัท เซลโฟล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,930,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด