เรื่อง : บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินนราธิวาส จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
04 ธันวาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธานีสงขลา ทรานสปอร์ต เสนอราคาที่ (บาท) 1,681,300.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
  • บริษัท รักษาความปลอดภัย สมานกุลตรังอินเตอร์็กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,535,100.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธานีสงขลา ทรานสปอร์ต เสนอราคาที่ (บาท) 1,681,300.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด