เรื่อง : บริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
28 มกราคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้เสนอราคายื่นเอกสารตามวันเวลาที่กำหนด