เรื่อง : จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๓๕๕ เครื่อง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
24 กันยายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ บวท. กำหนด