เรื่อง : ซื้ออะไหล่ Refurbished BADC+Corvette Card 3A02-01 P/N : 47142220 จำนวน ๑ ชิ้น สำหรับระบบเรดาร์ SSR
วันที่ประกาศผล
21 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 4,600,000.00
    เหตุผล : ตัวแทนรายเดียวในประเทศไทย
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 4,500,000.00
    เหตุผล : ตัวแทนรายเดียวในประเทศไทย