เรื่อง : จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับรับประทานอาหาร
วันที่ประกาศผล
11 มีนาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บุญถาวร เสนอราคาที่ (บาท) 125,920.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บุญถาวร เสนอราคาที่ (บาท) 125,920.00
    เหตุผล :