เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ Switch ยี่ห้อ Cisco จำนวน ๒๐ ชุด
วันที่ประกาศผล
05 พฤศจิกายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เสนอราคาที่ (บาท) 6,580,500.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • 2. บ. เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 6,676,800.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บ. เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น
  เหตุผล : ไม่เป็นผู้เสนอรายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เสนอราคาที่ (บาท) 6,141,800.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง