เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ Optical Fiber Calibration System ยี่ห้อ Keysight และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศผล
13 กรกฎาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงเงื่อนไขและรายละเอียดของงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของการใช้งานในโครงการดังกล่าวใหม่