เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจัดทำ Video Wall จำนวน 2 รายการ
วันที่ประกาศผล
17 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท อิมเพรสซีพ เอวี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 6,000,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด