ต 1191/2559

เรื่อง : จ้างบริการกำจัดปลวก มด หนู และแมลงต่างๆ ศช.บภ 2. และหอบังคับการบินลูกข่าย
วันที่ประกาศผล
27 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอราคา รายละเอียดถูกต้องตามที่บริษัทฯ ต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • หจก.ไรท์เพสท์เทค เสนอราคาที่ (บาท) 115,000.00
  เหตุผล : เงื่อนไขถูกต้องตามที่บริษัทฯ ต้องการ
 • บจก.แอ๊ดวานซ์กรุ๊ปเอเชีย เสนอราคาที่ (บาท) 117,700.00
  เหตุผล : เงื่อนไขถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
 • บจก.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 180,900.00
  เหตุผล : เงื่อนไขถูกต้องตามที่บริษัทต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • หจก.ไรท์เพสท์เทค เสนอราคาที่ (บาท) 115,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด