เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ระบบบริการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และซอฟต์แวร์ อื่น ๆ ของ Microsoft จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศผล
08 มีนาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำสุด และลดราคาลงอีก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,176,900.00
  เหตุผล : ราคาสูง
 • บริษัท คอมเนท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,211,605.00
  เหตุผล : ราคาสูง
 • บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,974,085.33
  เหตุผล : เสนอราคต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำลำดับที่2
 • บริษัท คอมเนท จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำลำดับที่3
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,950,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด และลดราคาลงอีก