เรื่อง : ซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) จำนวน 2 ระบบ และอุปกรณ์ Digital Recording and Replay System (DVR) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศผล
15 กันยายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท อาร์ ที เอส (ฤ2003) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 88,300,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 88,300,000.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด