เรื่อง : จัดหาแบตเตอรี่สำหรับระบบ UPS รุ่น LP6-11 จำนวน 2 รายการ ขนาด 12V 9 AH จำนวน 284 ลูก และขนาด 12V 40 AH จำนวน 16 ลูก
วันที่ประกาศผล
26 เมษายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 320,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และเสนอราคารายต่ำสุด
 • บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 327,805.20
  เหตุผล : ผู้เสนอราคารายที่ 2
 • บริษัท ที.เอ.อิเล็กทริค (2013) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 387,400.00
  เหตุผล : ผู้เสนอราคารายที่ 3
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 320,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และเสนอราคารายต่ำสุด