เรื่อง : จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 3 และชั้น 6 อาคารหอบังคับการบินชุมพร เพื่อรองรับโครงการ TMCS
วันที่ประกาศผล
04 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายวารี อินทสิน เสนอราคาที่ (บาท) 162,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนราคารายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • นายสนิตย์ วรพันธ์
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาสูงกว่าอีกราย
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายวารี อินทสิน เสนอราคาที่ (บาท) 162,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด