เรื่อง : จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 เป็นห้องควบคุมจราจรทางอากาศ (ชั่วคราว) พร้อมจัดหาถังดับเพลิงฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ประกาศผล
08 สิงหาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท นิชยา จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,523,900.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • บริษัท ไม้งาน เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,547,340.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์พี กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,550,742.27
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,577,958.03
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • บริษัท มัลติมีเดีย อินโฟเทนเมนท์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,682,222.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • บริษัท เอเชียเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,699,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท นิชยา จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,523,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด