เรื่อง : ซื้อเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑๐ ชุด
วันที่ประกาศผล
14 มิถุนายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท บีเอสบี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,032,550.00
    เหตุผล :