เรื่อง : จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินพิษณุโลก จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศผล
23 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาร์คอิน เทค เสนอราคาที่ (บาท) 498,941.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 510,186.70
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • บริษัท โฮม อินโฟเทนเมนท์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 548,482.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาร์คอิน เทค เสนอราคาที่ (บาท) 498,941.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด