ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินพิษณุโลก จำนวน ๑ ระบบ

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตกลงราคา
วันที่สินสุดประกาศ
31 สิงหาคม 2017
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ศล.บภ 2.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
498,941.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
02 สิงหาคม 2017
เป็นเงิน (บาท)
498,941.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
เป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว
สนใจติดต่อ
อาคารสำนักงาน
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ถนน สนามบิน ตำบล อรัญญิก อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
เบอร์ติดต่อ
055-301422 ต่อ 7066, 7089