เรื่อง : จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกห้องปฏิบัติการงานควบคุมจราจรทางอากาศ ชั้น 6 หอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร
วันที่ประกาศผล
17 มีนาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยรุ่งเรืองอลูมิเนียม แอนด์ กลาส เสนอราคาที่ (บาท) 98,440.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยรุ่งเรืองอลูมิเนียม แอนด์ กลาส เสนอราคาที่ (บาท) 98,440.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด