เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน ๕ ระบบ ณ หอบังคับการบินกระบี่ และหอบังคับการบินระนอง
วันที่ประกาศผล
10 กรกฎาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากพบว่าคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์มีข้อจำกัดบางประการ