เรื่อง : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ ชุด และเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ บีทียู จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งใช้งานห้องปฏิบัติงานอำนวยการ อาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินพิาณุ
วันที่ประกาศผล
23 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ร้าน เอ.พี.แอร์ เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 213,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
  • ร้านพิชัย แอร์ เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 196,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ร้านพิชัย แอร์ เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 196,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด