เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระลบควบคุมอาคารอัตโนมัติ จำนวน ๓ ระบบ
วันที่ประกาศผล
13 กันยายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ออมรอน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 26,232,900.00
    เหตุผล :