เรื่อง : ประกวดราคาซื้อระบบ Backbone Multiplexer จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
03 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ๑. บริษัท ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
  • ๒. บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ๑. บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 77,700,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด