ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ประกวดราคาซื้อระบบ Backbone Multiplexer จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
E-AUCTION
วันที่สินสุดประกาศ
31 กรกฎาคม 2017
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
92,828,930.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
08 พฤศจิกายน 2016
เป็นเงิน (บาท)
92,750,810.00
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ รัฐกร เลิศไกร
2.) คุณ สุทัศน์ กรึงไกร
3.) คุณ กิตติพงษ์ ปลื้มจิตร
4.) คุณ ณัฐกร ศิริพูลศฤงฆ์
5.) คุณ ครรชิต โห่อวยชัย

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามประกาศ
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
18-04-2017 ถึง 24-04-2017
กำหนดยื่นซอง
17-05-2017
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9336