เรื่อง : ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน 2 ชุด ณ หอบังคับการบินเพชรบูรณ์ และหอบังคับการบินสกลนคร
วันที่ประกาศผล
08 มกราคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,750,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,750,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ำสุด