เรื่อง : จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งานเสาอากาศแบบ Self-Supporting Tower ชนิดโครงเหล็กสามเหลี่ยม และ Cable Ladder พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้ง ณ สถานี RCAG สมุย (เขาป้อม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ รายการ
วันที่ประกาศผล
28 มิถุนายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด