เรื่อง : จัดทำป้ายบอกทางอาคาร และป้ายอาคาร พร้อมติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ประกาศผล
18 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก.เมฆาบิลดิ้ง เสนอราคาที่ (บาท) 196,880.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
 • บจก. อาร์ ที เจ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 20,330.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. อาร์ ที เจ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
  เหตุผล : เสนอราคาสูงกว่า
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก.เมฆาบิลดิ้ง เสนอราคาที่ (บาท) 196,880.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด