เรื่อง : เช่าข่ายสื่อสารสำรอง สำหรับข่ายสื่อสาร MPLS-A และ MPLS-B
วันที่ประกาศผล
31 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผ่านการคัดเลือกและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 33,362,557.20
    เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
  • บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 29,123,931.96
    เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 27,499,988.85
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด