เรื่อง : จัดซื้อโซฟารับแขก 7 รายการ ใช้งานที่ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
วันที่ประกาศผล
07 พฤศจิกายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาเพียงรายเดียวและเสนอราคาถูกต้องตามความต้องการ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บจก.ตนานุวัฒน์ เสนอราคาที่ (บาท) 173,700.00
    เหตุผล : เสนอราคาตรงตามความต้องการของบริษัทฯ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บจก.ตนานุวัฒน์ เสนอราคาที่ (บาท) 173,700.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเสนอราคาถูกต้องตามความต้องการ