รายงานสัญญาทั้งหมด
เลขที่สัญญาชื่อโครงการผู้ชนะราคาวันที่ลงนามสัญญา
PO 5116001557จ้างทำผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับบ้านพักรับรอง ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ร้านวิชัยผ้าม่าน โดยนายมาโนช มณีสว่าง16-03-2016
58/2559จ้างรื้อถอนและติดตั้งสายอากาศเรดาร์ภาคพื้นดิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหจก.เพอร์เฟ็คท์ ซัพพอร์ท 25-04-2017
po5116001450

จ้างติดตั้งระบบ และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งจอมอนิเตอร์ โครงการ TMCS

หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์03-03-2016
po5116001661จัดหาและติดตั้งรางวางสายเคเบิล (CATWALK) อาคารสำนักงานกอง บส.วบ. ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่29-03-2016
03/2559จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด30-03-2016
58/2559จ้างปรับปรุงระบบ Intranet ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดบริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด25-04-2016
58/2559จ้างปรับปรุงระบบ Intranet ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดบริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด25-04-2016
62/2559จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัท รัฐญา การโยธา จำกัด17-05-2016
63/2559จ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2559 ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่บริษัท เชียงใหม่ใกล้หมอ จำกัด19-05-2016
118/2559ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์เตือนภัย (Fire Alarm) จำนวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารอำนวยการ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด22-07-2016
73/2559จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จำนวน 2 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บริษัท นครโคราช จำกัด29-06-2016
007/2559ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 17000 BTU สำหรับบ้านพักพนักงาน หอบังคับการบินเชียงราย 4 ชุด และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน 4 ชุดหจก. สยามลานนาโพรดักส์18-08-2016
76/2559จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศหลังคาทรงสูง เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำกองปฏิบัติการบิน ดอนเมืองจำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีบริษัท 4 เอ็ม เมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด22-07-2016
85/2559จ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินร้อยเอ็ด จำนวน 4 หลังห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.ช.ร. ก่อสร้าง16-08-2017
88/2559จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถพนักงานบริเวณรอบอาคาร Radar SSR ท่าอากาศยานดอนเมืองห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์พี กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง22-08-2016
สกญ. 02/2559จ้างจัดทำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตมนายสนธยา ตรีสุทธิผล23-08-2016
136/2559ซื้อพร้อมติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic สำหรับรองรับการใช้งานระบบอุปกรณ์ติดตาม อากาศยานภาคพื้น MLAT (MULTILATERATION) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แสงเพชรอิเลคทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด06-10-2559
122/2559ซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) จำนวน 2 ระบบ และอุปกรณ์ Digital Recording and Replay System (DVR) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด09-09-2016
90/2559จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศฯ ประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา จำนวน 2 คัน หอบังคับการบินบุรีรัมย์ จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีบริษัท นครโคราช จำกัด30-08-2016
92/2559จ้างปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสารที่หอบังคับการบินอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่องบริษัท เดล เอลิเวเตอร์ จำกัด15-09-2016
01/2560ประมูลการดำเนินกิจการบิวตี้ซาลอนนางสาวธัญพร แซ่เฮ้ง01-11-2016
05/2559จัดหาพร้อมติดตั้งอาคารสำนักงานสำเร็จรูป ขนาด 3x6x2.50 เมตร ณ หอบังคับการบินเพชรบูรณ์บริษัท ซีส์ เทรด จำกัด29-09-2016
5/2560จ้างปรับปรุงทาสีอาคารหอบังคับการบินพิษณุโลก และอาคารหอบังคับการบินน่านบริษัท แปดแปดบิซซิเนส จำกัด21-10-2016
02/2560จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด ณ อาคารสโมสรบริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด04-11-2016
11/2560จ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง VIP อาคารสโมสรและศูนย์กีฬา ทางเท้าบ้านพักพนักงาน และสระน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคภิรมย์15-11-2016
ช.4/2560เช่าข่ายสื่อสาร Internet-A สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายหลัก สำหรับให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอำนวยการที่สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)30-09-2559
ช.4/2560เช่าข่ายสื่อสาร Internet-A สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายหลัก สำหรับให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอำนวยการที่สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)30-09-2559
ช.5/2560เช่าข่ายสื่อสาร Internet-B สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายรอง สำหรับให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอำนวยการที่สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือนบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 30-09-2559
02/2560จ้างบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง ที่ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก บ้านพัก สโมสร หอบังคับการบินตาก แม่สอด แพร่ น่าน สุโขทัยและเพชรบูรณ์ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีบริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด12-01-2017
6/2560จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประจักร์ 199331-10-2016
54/2560ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์เตือนภัย (Fire Alarm) จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด15-12-2559
8/2560จ้างจัดหาและติดตั้งตู้แขวนผนังชนิดอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนโรจน์พันธุ์ คอนสตรัคชั่น 17-11-2017
จ.62/2562จ้างซ่อมระดับ Overhaul ใบพัดอากาศยานแบบ McCauley 3 Blade P/N 3GFR34C702-C จำนวน 2 ชุด บริษัท เอ็ม พี เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด12-01-2560
32/2560จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว อาร์ พัฒนาก่อสร้าง30-01-2017
39/2560จ้างทำเขื่อนรอบบ่อบำบัดแฟลตพนักงานในเมือง ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งยั้ง 4403-03-2017
35/2560จ้างบริการเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร เป็นระยะเวลา 1 ปีบริษัท ฟีนิกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด22-02-2017
7/2560จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งออกกำลังกายแบบพื้นยางสังเคราะห์ ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆบจก.กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด20-11-2017
ศช.บภ ๒-๐๐๓/๒๕๖๐จัดหาไฟฉุกเฉิน 80ชุด และถังดับเพลิง 38 ถังหจก มือทองเอ็นจิเนียริ่ง20-01-2017
5117001409จ้างบริการกำจัดปลวก มด หนู และแมลงต่างๆ ศช.บภ 2. และหอบังคับการบินลูกข่ายหจก.ไรท์เพสท์เทค24-02-2017
พ.1/2560จ้างที่ปรึกษาตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A ในโครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด28-12-2016
40/2560จ้างบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการบริษัทฯ และบริเวณที่เกี่ยวข้อง ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมานนท์ คลีนนิ่งเซอร์วิส15-02-2017
พ.3/2560จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการประเมินความสามารถหลักด้านผู้นำของผู้มีศักยภาพสูงของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดมหาวิทยาลัยมหิดล07-02-2017
53/2560จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน สโมสร บ้านพักรับรองและบ้านพักพนักงาน และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นระยะเวลาการจ้าง 1 ปีสำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก20-03-2017
po5117001581จัดซื้อชุดเครื่องนอน จำนวน 20 ชุด สำหรับหอบังคับการบินเชียงรายนางสาวภูษณิศา วงค์อินทร์16-03-2017
100/2560ประกวดราคาซื้อและติดตั้งรั้วสำเร็จรูปพร้อมฐานราก บริเวณเขตพื้นที่ควบคุม ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒. บริษัท บี เพาเวอร์ แฟคตอรี่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด24-04-2560
ล.98/2560แลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบฐาน (Landing Gear) จำนวน 3 ea. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด 05-04-2560
85/2560ซื้อระบบ Network Infrastructure ยี่ห้อ Cisco จำนวน 1 ระบบ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 17-03-2560
พ.๗/๒๕๖๐จ้างออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการและอาคารมหาเมฆ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆบจก.เสาเอก สถาปนิก 15-05-2560
97/2560Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 360 ea.บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด10-05-2017
71/2560จ้างสร้างรั้วบริเวณสถานีเรดาห์เก่าและสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/ DME ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีห้างหุ้นส่วนจำกัด สวีทโฮม บิ้วด์21-05-2017
04/2560จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาใหม่ และอุปกรณ์กีฬาทดแทนบริษัท สปอร์ตโซลูชั่น(ประเทศไทย) จำกัด 04-07-2017
สกญ.01/2560เช่าห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาการเช่า 9 เดือนนายชนินทร์ สุทธิรัตน์28-12-2016
149/2560ประกวดราคาซื้อระบบ Backbone Multiplexer จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์๑. บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด17-08-2560
ศก (ส.)001/2560จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน@หอบังคับการบินดอนเมือง(ใหม่)และสุวรรณภูมิ จำนวน 10 รายการบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)07-09-2017
สกญ.01/2561เช่าห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 ห้องนายชนินทร์ สุทธิรัตน์29-09-2017
20/2561จ้างก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป ณ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME พิษณุโลก หอบังคับการบินแพร่ และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ NDB แพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประจักร์ 199330-11-2017
กพ.บท.จ.0026/2562จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIREWALL FORTIGATE รุ่น 310B จำนวน 4 เครื่อง และรุ่น 200D จำนวน 2 เครื่อง พร้อมต่ออายุ LICENSES FIREWALL ระยะเวลา 1 ปี1. บริษัท คอมเนท จำกัด28-12-2018
กพ.บท.จ.0026/2562จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIREWALL FORTIGATE รุ่น 310B จำนวน 4 เครื่อง และรุ่น 200D จำนวน 2 เครื่อง พร้อมต่ออายุ LICENSES FIREWALL ระยะเวลา 1 ปี1. บริษัท คอมเนท จำกัด28-12-2018
กพ.บท.จ.0026/2562จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIREWALL FORTIGATE รุ่น 310B จำนวน 4 เครื่อง และรุ่น 200D จำนวน 2 เครื่อง พร้อมต่ออายุ LICENSES FIREWALL ระยะเวลา 1 ปี1. บริษัท คอมเนท จำกัด28-12-2018
กพ.บท.จ.0026/2562จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ FIREWALL FORTIGATE รุ่น 310B จำนวน 4 เครื่อง และรุ่น 200D จำนวน 2 เครื่อง พร้อมต่ออายุ LICENSES FIREWALL ระยะเวลา 1 ปี1. บริษัท คอมเนท จำกัด28-12-2018
ล.23/2561แลกเปลี่ยนอะไหล่ใบพัดอากาศยาน จำนวน ๒ ชุด บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด21-12-2560
187/2561ประกวดราคาซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๙ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินแม่สอด ตาก สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ ตราด ระนอง ตรัง และนราธิวาส บริษัท ยิบอินซอย จำกัด25-09-2560
173/2560ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME จำนวน ๑ ระบบ พร้อมปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยฯ และติดตั้งระบบการต่อลงดิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง1. บริษัท เชียงรายแลนด์ แอดวานซ์ จำกัด25-09-2560
กพ.บท.ซ.0071/2562ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ยี่ห้อ SELEX รุ่น 1150A/1119A จำนวน ๑ ระบบ บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด
156/2560ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ยี่ห้อ MOPIENS รุ่น MARU220 / MARU320 จำนวน ๑ ระบบ บริษัท เซลโฟล จำกัด29-08-2017
156/2560ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ยี่ห้อ MOPIENS รุ่น MARU220 / MARU320 จำนวน ๑ ระบบ บริษัท เซลโฟล จำกัด29-08-2017
ช.25/2561เช่าข่ายสื่อสาร DDN Speed 2 Mbps ระหว่าง กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง ระยะเวลา 12 เดือนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)21-12-2017
พ.1/2561จ้างที่ปรึกษาในการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A ในโครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด25-12-2017
ช.2/2561เช่าที่พักให้กับฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 1 จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 10 เดือนนางสาวจงรุจา วิเศษสินธุ์30-11-2017
ช.3/2561เช่าที่พักให้กับฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 2 จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 10 เดือนนางสาวกุลนรัตน์ สามัคคีนิชย์30-11-2017
29/2561จัดซื้ออุปกรณ์จอระบบสัมผัส (Touch Screen) ยี่ห้อ Frequentis จำนวน ๑๐ จอ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด12-01-2561
28/2561จ้างจัดหาและติดตั้งตู้แขวนผนัง ภายในห้องครัวบ้านพักพนักงาน จำนวน ๑๐ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนโรจน์พันธุ์ คอนสตรัคชั่น08-02-2018
ช.32/2561เช่าข่ายสื่อสาร MPLS-B (Multi Protocol Label Switching) จำนวน ๕๘ สถานีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)19-01-2018
5118000630เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ขนาด 90 ตารางเมตรบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)17-01-2018
34/2561ซื้อระบบอุปกรณ์ VCX-IP Network Solution ยี่ห้อ Frequentis จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง บริษัท ยิบอินซอย จำกัด01-02-2561
49/2561ซื้ออุปกรณ์ Broadband RF Amplifier จำนวน ๑ ชุด บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด12-03-2561
48/2561จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด (CALIBRATION SYSTEM FOR VOR/ILS/GNSS/ GBAS ANALYZER) จำนวน ๑ ชุดบจก. ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง12-03-2561
54/2561ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงผลข้อมูลการบิน จำนวน 2 ระบบบริษัท จีเอเบิล จำกัด08-03-2018
32/2561จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย/ หญิง ชั้น 1 อาคารสันทนาการ ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนยังวนิชเศรษฐ15-03-2018
พ2/2561จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบฐานราก (Mat Foundation) ตรวจสอบและทดสอบระบบอัดอากาศ อาคารหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัท เรมีดี จำกัด28-02-2018
จ.52/2561จ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของระบบงาน ERP สำหรับระบบงาน HRIS ระยะเวลา 2 ปีปฏิทินบริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด12-03-2018
พ.3/2561จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการประเมินความสามารถหลักด้านผู้นำของผู้มีศักยภาพสูงของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดมหาวิทยาลัยมหิดล23-02-2018
39/2561จ้างสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ ชนิดโครงเหล็ก พร้อมฐานราก บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวิน 201521-03-2018
ช.60/2561เช่าข่ายวงจรสื่อสาร Internet บริเวณลาน Working Space ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒) บจก. โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 12-03-2561
ช.60/2561เช่าข่ายวงจรสื่อสาร Internet บริเวณลาน Working Space ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒) บจก. โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 12-03-2561
69/2561จัดซื้ออุปกรณ์ I/O และตัวแปลงเปลี่ยนข้อมูล จำนวน ๒ ชุดบริษัท ออโต้ อินโฟ จำกัด29-03-2018
38/2561จ้างก่อสร้างทางลาดอาคาร ๖๐ ปี อาคารอำนวยการและอาคารสโมสร ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ บริษัท ชัยมลล์ จำกัด28-03-2018
กพ.บท.ช.0014/2562เช่าข่ายสื่อสาร MPLS-A (Multi Protocol Label Switching) จำนวน ๕๗ สถานี ระยะเวลาเช่า 12 เดือนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)27-06-2019
จ.72/2561จัดจ้างบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Mobile Computer ยี่ห้อ Intermec รุ่น CN70x จำนวน ๓๕ เครื่อง ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน (๒ ปี) บริษัท ออล บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด30-04-2018
55/2561จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี (24 เดือน) บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม เอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด24-05-2018
74/2561ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ยี่ห้อ THALES จำนวน ๑ ระบบบริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด30-04-2018
60/2561จ้างปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานหัวหินบริษัท เบญญะพาณิชย์ จำกัด25-05-2018
38/2561จ้างก่อสร้างทางลาดอาคาร ๖๐ ปี อาคารอำนวยการและอาคารสโมสร ณ ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ บริษัท ชัยมลล์ จำกัด28-03-2018
33/2561จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการ บ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินตรัง ระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด28-02-2018
63/2561จ้างบริการจัดงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม CANSO ครั้งที่ 22 บริษัท บ้านช่างคิด จำกัด30-05-2018
20/2559จ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดินและบันไดรอบสระเก็บน้ำ บ้านพักพนักงานและสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตบริษัท ที-ไอเดีย จำกัด24-12-2015
พ.5/2561จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรเมินระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งรปะเทศไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ29-03-2018
28/2559จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาการว่าจ้าง ๒ ปีห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง09-02-2016
จ.81/2561จ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM-200 /NOVEC 1230/CO2/N2) ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปีบริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด01-06-2561
66/2561จ้างบริการตรวจสุขภาพพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ประจำปี 2561 บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด13-06-2018
78/2561ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Terminal พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 150 ชุด บริษัท สหธุรกิจ จำกัด22-05-2018
71/2561จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินตราด จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีนายฉัตรไชย โชติเสวตร29-06-2018
89/2561เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาขน)21-06-2018
103/2561จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๑๗ รายการ1. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด01-08-2561
101/2561จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๑๗ รายการ3. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด26-07-2561
102/2561จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๑๗ รายการ2. บริษัท เอวิเอชั่น เบส จำกัด01-08-2561
74/2561จ้างสร้างอาคารสำเร็จรูป (Shelter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ หอบังคับการบินตราดบริษัท เบญญะพาณิชย์ จำกัด20-07-2018
105/2561ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Network จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บจก. คอมเนท 06-08-2561
96/2561เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั๊งโต๊ะ จำนวน 30 ชุดบริษัท สหธุรกิจ จำกัด11-07-2018
81/2561จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมถ์17-08-2018
99/2561จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Practika (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แพรคติก้า จำกัด18-07-2018
100/2561จัดซื้ออุปกรณ์ Rack and Accessories ยี่ห้อ Cyberack 6800 ขนาด ๑๙ นิ้ว 42U จำนวน 27 SETบริษัท เอส พี แอดแวนซ์ อินเตอร์ เทรด จำกัด31-07-2018
92/2561จัดซื้อตู้เก็บอะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบรางเลื่อน จำนวน ๔ ชุดบริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด27-06-2018
120/2561จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงข่ายสื่อสาร จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ Middle Maker ท่าอากาศยานเชียงราย NDB ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก และสถานี NDB ท่าอากาศยานตาก บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด13-09-2018
121/2561ประกวดราคาซื้อระบบวิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งอุปกรณ์ C-ATIS บริษัท ยิบอินซอย จำกัด12-09-2018
กพ.บท.ซ 0064/2562ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ08-07-2019
กพ.บท.ซ.0065/2562ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ08-07-2019
110/2561อุปกรณ์สื่อสาร SDH Multiplexer จำนวน 5 ระบบบริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด08-08-2018
88-2561จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำหอบังคับการบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก25-09-2018
116/2561ซื้ออุปกรณ์ Calibration System for Avionics Test Set จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งและฝึกอบรมบริษัท แอโร อินสตรูเมนท์ จำกัด07-09-2018
89/2561จ้างก่อสร้างหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยานแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฟอร์คอน จำกัด26-09-2018
กพ.บท.จ.0002/2562จ้างบริการบำรุงรักษาและต่ออายุ License Antivirus และ IPS ของ Firewall ยี่ห้อ Fortigate รุ่น Fortinet จำนวน ๓๓ ชุด โดยมีระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือนบริษัท คอมเนท จำกัด25-09-2018
กพ.บท.จ.003/2562จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จำนวน 3 คัน1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธานีสงขลา ทรานสปอร์ต29-10-2018
กพ.บท.ซ 002/2562Software License พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุดบ. อินสแตนท์ เซอร์วิสเซส จก.16-10-2561
5118002054จ้างบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศบริษัท บีริทซ์ ทราเวล จำกัด13-09-2018
5118002054จ้างบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศบริษัท บีริทซ์ ทราเวล จำกัด13-09-2018
5118002054จ้างบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศบริษัท บีริทซ์ ทราเวล จำกัด13-09-2018
125/2561ซื้ออุปกรณ์ Upgrade Blade Server ยี่ห้อ HP จำนวน 1 ชุดบริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด01-10-2018
5118001738จ้างบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศบริษัท บีริทซ์ ทราเวล จำกัด23-07-2018
กพ.บท.จ.0013/2562จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก (ศล.บภ ๒.) จำนวน ๓ คัน และประจำหอบังคับการบินน่าน จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังทองทัวร์19-11-2018
กพ.บท.จ. 0008/2562จ้างผลิตชุดทำงานเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น ๓๔๐ ชุด มีรายละเอียดดังนี้ เสื้อสำหรับงานเปรอะเปื้อนน้อย พร้อม กางเกงสีกรมท่า จำนวน ๒๓๘ ชุด เสื้อสำหรับงานเปรอะเปื้อนมาก พร้อม กางเกงสีกรมท่า จำนวน ๑๐๒ ชุด บริษัท คอมบิแคร์ จำกัด08-11-2018
กพ.บท.จ. 0006/2562จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสารผู้ใช้บริการ (AEROTHAI eService)บริษัท บิซ่า เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด17-10-2018
61/2561BATTERY สำหรับเครื่อง UPS จำนวน 140 ลูก พร้อมติดตั้ง29-03-2019
61/2561BATTERY สำหรับเครื่อง UPS จำนวน 140 ลูก พร้อมติดตั้ง29-03-2019
61/2561BATTERY สำหรับเครื่อง UPS จำนวน 140 ลูก พร้อมติดตั้ง29-03-2019
61/2561BATTERY สำหรับเครื่อง UPS จำนวน 140 ลูก พร้อมติดตั้งบริษัท บีเอสบี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด29-03-2018
กพ.บท.จ.0010/2562จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัท รอยัล บิสซิเนส เซอร์วิส จำกัด27-12-2017
กพ.บท.ซ.0010/2562ซื้ออุปกรณ์ Switch ยี่ห้อ Cisco จำนวน ๒๐ ชุดบ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี28-11-2018
กพ.บท.จ.0007/2562จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมแบตเตอรี่ ยี่ห้อ Rittal รุ่น PMC 200 ขนาด 120 kVA. 3 Phase ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒ ชุด ระยะเวลา ๑ ปีบริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด26-10-2018
108/2561อุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จำนวน 6 รายการบริษัท ยิบอินซอย จำกัด 14-08-2018
5119000379จ้างปฐมนิเทศพนักงานใหม่รุ่นที่ 1/2562 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม (จปร.)โรงเรียนนานยร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)30-11-2018
5119000596งานจ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการบริษัทฯ (ชุดเครื่องนอน,ผ้าเช็ดตัวสระว่ายน้ำ และชุดผ้าปูโต๊ะสโมสรฯ) ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค.2561 - 15 ก.พ. 2562บริษัท ธนากร ลอนดรี้ จำกัด07-12-2018
5119000596งานจ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการบริษัทฯ (ชุดเครื่องนอน,ผ้าเช็ดตัวสระว่ายน้ำ และชุดผ้าปูโต๊ะสโมสรฯ) ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค.2561 - 15 ก.พ. 2562บริษัท ธนากร ลอนดรี้ จำกัด07-12-2018
กพ.บท.ซ.0012/2562จัดซื้อการ์ดแสดงผลยี่ห้อ Raptor 4000 จำนวน ๕ ชุด บริษัท คอมเพล็กซ์เทคโนโลยี่ จำกัด 21-12-2561
กพ.บท.จ.0024/2562ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ยี่ห้อ EATON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือนบจก. แอนนี้ซัพพลาย25-12-2561
กพ.บท.ช.0007/2562เช่าข่ายสื่อสาร Internet-A สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายหลัก ระยะเวลาเช่า 1 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 28-12-2561
กพ.บท.ช.0004/2562เช่าห้องพักสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 2 จำนวน 1 ห้องนางสาวกุลนรัตน์ สามัคคีนิชย์21-11-2018
กพ.บท.ช.0002/2562เช่าห้องพักสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 1 จำนวน 1 ห้องนางสุภัทรา นนทเวชช์28-09-2018
กพ.บท.จ.0028/2562จ้างจัดทำตำแหน่งปฏิบัติงานใหม่ (Console) พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและจัดหาพื้นยก ณ หอบังคับการบินภูเก็ตบริษัท สานกิจ จำกัด 27-12-2018
5119000445จ้างผู้รับจ้างภายนอกประกอบอาหารเพื่อจัดเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561นางสมควร ห้าวหาญ26-12-2018
กพ.บท.ซ 0021/2562ซื้อ License ของระบบ RAMS Plus จำนวน ๒ สิทธิ์บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่น คอนซัลแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด22-01-2019
กพ.บท.ซ.0028/2562จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๑๔ รายการ ๔. บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด 31-01-2562
กพ.บท.ซ.0027/2562จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๑๔ รายการ ๑. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด25-01-2562
5519000675จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๑๔ รายการ ๒. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด25-01-2562
กพ.บท.ซ.0029/2562จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๑๔ รายการ ๓. บริษัท เอวีเอชั่น เบส จำกัด 31-01-2562
กพ.บท.ซ.0024/2562ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศทั่วประเทศ จำนวน 5 รายการ1. บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด21-01-2562
กพ.บท.ซ.0025/2562ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศทั่วประเทศ จำนวน 5 รายการ2. บริษัท เซลโฟล จำกัด21-01-2562
กพ.บท.ช.0008/2562เช่าข่ายสื่อสาร DDN Speed 2 Mbps ระหว่าง กรุงเทพ – ปักกิ่ง โดยมีระยะเวลาเช่า ๑ ปีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)18-01-2019
5119000577จัดจ้างวิทยากร การเสวนานวัตกรรม "เทคนิคการนำเสนอสำหรับนวัตกรรมและผู้นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ (Make it WOW Project Season 2)"บริษัท เมสัน แอนด์ คอมปะนี จำกัด07-01-2019
5119000577จัดจ้างวิทยากร การเสวนานวัตกรรม "เทคนิคการนำเสนอสำหรับนวัตกรรมและผู้นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ (Make it WOW Project Season 2)"บริษัท เมสัน แอนด์ คอมปะนี จำกัด07-01-2019
กพ.บท.จ.0026/2562จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall Fortigate รุ่น 310B จำนวน 4 License และรุ่น 200D จำนวน 2 License พร้อมต่อใบอนุญาตเพิ่ม (License) ระยะเวลา ๑ ปีบริษัท คอมเนท จำกัด 28-12-2018
กพ.บท.จ.0041/2562จ้างบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องปฐมพยาบาล ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 29-03-2019
กพ.บท.ช.0005/2562เช่าบ้านพักสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในศูนย์ภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวเข้าอบรม ณ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน 7 ห้อง นางสาวประพันธ์ ถิระวัฒน์29-11-2018
กพ.บท.ช.0003/2562เช่าที่พักสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในศูนย์ภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวเข้าอบรม ณ ส่วนกลางบริษัทฯ จำนวน 12 ห้องบริษัท วัง อินเตอร์เทรด จำกัด05-10-2018
กพ.บท.ช.0009/2562เช่าห้องพักสำหรับพนักงานปฏิบัติงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินสมุย จำนวน 6 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 1 ปีบริษัท ฟ้าทะเล จำกัด06-02-2019
กพ.บท.จ.0023/2562จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา ๑ ปี บริษัท เจนเนอเรเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด20-12-2018
กพ.บท.ซ.0030/2562หมึกพิมพ์รุ่น CF287XC สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น M506dn จำนวน 100 ea.บริษัท สปีด คอมเมอร์เชียล จำกัด11-02-2019
5119000793จัดหาที่พัก และอาหารสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2562บริษัท ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จำกัด04-02-2019
กพ.บท.จ.0042/2562จ้างก่อสร้างอาคารฝึกอบรมเจาหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิศวกรรมและพื้นที่ปฏิบัติงาน Remote Aerodrome ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่บริษ๋ัท เนาตีย์ โคออปเปอเรชั่น จำกัด25-02-2019
5519000025จ้างวิทยากรโครงการสัมมนาผู้บริหารในการกำกับดูแลของสายงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (อำนวยการและงานสนับสนุน) (รวท.อ.) “The Power of Perception”บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด 05-02-2019
5119000820จัดจ้างวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง (Successor Development Project) น.ส.สุพัตรา จงเที่ยงตรง08-02-2019
กพ.บท.ซ.0039/2562ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) จำนวน ๑ ระบบ บ. วีวาสนาดี จก.07-03-2562
5119000822จ้างดำเนินการจัดทัศนศึกษา สำหรับทีมชนะเลิศ โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2562กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์15-02-2019
5119000912จัดจ้างวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง (Successor Development Project) หัวข้อ High Impact Presentation Skill Workshopบริษัท ไฮ อิมแพคท์ จำกัด22-02-2019
5119000912จัดจ้างวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง (Successor Development Project) หัวข้อ High Impact Presentation Skill Workshopบริษัท ไฮ อิมแพคท์ จำกัด22-02-2019
กพ.บท.ซ.0041/2562ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวัด จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑. อุปกรณ์ Oscilloscope จำนวน ๑ ชุด ๒. อุปกรณ์ Frequency Counter จำนวน ๑ ชุด บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด14-03-2562
กพ.บท.ซ 0042/2562ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 135,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่บริษัท ซินแทกซ์ เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด 19-03-2019
กพ.บท.จ.0048/2562จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จำนวน 2 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี บริษัท นครโคราช จำกัด28-03-2019
5119000895จ้างบริการอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ทวีปยุโรป)บริษัท บีริทซ์ ทราเวล จำกัด18-02-2562
5119000961จัดซื้อของที่ระลึกงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรม นวัตกรรมการจัดการกระบวนการ และแนวคิดสร้างสรรค์ บวท. ประจำปี 2562บริษัท ดี-ลัค อีเว้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)28-02-2019
5119000935จ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการบริษัทฯ (ชุดเครื่องนอน,ผ้าเช็ดตัวสระว่ายน้ำ และชุดผ้าปูโต๊ะสโมสรฯ) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 (61 วัน)บริษัท ธนากร ลอนดรี้ จำกัด28-02-2562
กพ.บท.ช.0012/2562เช่าข่ายวงจรสื่อสาร Internet บริเวณลาน Working Space ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือนโปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่งเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด12-03-2562
กพ.บท.ซ.0037/2562ซื้อคอมพิวเตอร์ Server พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด และคอมพิวเตอร์ Client จำนวน 18 ชุดอินสแตนท์ เซอร์วิสเซส28-02-2562
กพ.บท.ซ.0045/2562ซื้อตู้ Shelter จำนวน ๔ ชุด พร้อมติดตั้ง และจัดทำฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับน้ำหนักตู้ ณ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ควิก สเปซ จำกัด21-03-2562
กพ.บท.ซ.0036/2562ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ ชนิด Maintenance Free, Sealed Lead Acid, High Rate Discharge ขนาด 12 Vdc, 40 Ah จำนวน ๑๖๐ ลูก และอุปกรณ์ประกอบบริษัท สัญญาพัฒน์วิศวกรรม จำกัด25-02-2019
กพ.บท.จ.0052/2562จ้างบริการเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีบริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด28-03-2019
กพ.บท.ซ.0031/2562ซื้ออุปกรณ์หูฟัง Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 110 ea.บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด31-01-2562
กพ.บท.ซ.0040/2562ซื้ออุปกรณ์หูฟัง Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 350 ea.บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด13-03-2562
กพ.บท. จ.0022/2562จ้างบริการถ่ายรูปพนักงานส่วนกลาง สำหรับบัตรพนักงาน จำนวน ๑ งาน บริษัท การ์เด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด11-12-2018
5119000969จ้างจัดบูธนิทรรศการผลงานนวัตกรรม นวัตกรรมการจัดการกระบวนการและแนวคิดสร้างสรรค์ บวท. ประจำปี 2562บริษัท มาเป็น๑ จำกัด01-03-2019
กพ.บท.ซ.0046/2562อุปกรณ์เครื่องมือวัด จำนวน ๒ รายการ 1. บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด27-03-2562
กพ.บท.ซ.0047/2562อุปกรณ์เครื่องมือวัด จำนวน ๒ รายการ 2. บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด25-03-2562
กพ.บท.จ.0047/2562จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบ Acess Control และระบบ Time Attendance บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด22-03-2019
กพ.บท.ซ.0049/2562ระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินหัวหิน บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด03-04-2019
กพ.บท.ซ.0050/2562ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน ชนิด JET A-1บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)31-03-2019
กพ.บท.ซ.0050/2562ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน ชนิด JET A-1บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)31-03-2019
5119001057จ้างทำชุดสนามบินจำลอง 2 ชุดนายสินพร คนซื่อ15-03-2019
5119001057จ้างทำชุดสนามบินจำลอง 2 ชุดนายสินพร คนซื่อ15-03-2019
5119001057จ้างทำชุดสนามบินจำลอง 2 ชุดนายสินพร คนซื่อ15-03-2019
02/2562จัดซื้อระบบเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์แบบสื่อผสม ใช้งานประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จำนวน ๑ ระบบห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาร์คอิน เทค08-03-2019
กพ.บท.จ.0027/2562จ้างที่ปรึกษาในการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A ในโครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีที่ปรึกษาในการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A ในโครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี28-12-2018
กพ.บท.ช.0010/2562เช่าที่พักสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในศูนย์ภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวสังกัดกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการ (พป.พส.) เพื่อเข้าอบรบ ณ สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 15 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 9 เดือน 6 วันบริษัท วัง อินเตอร์เทรด จำกัด22-02-2019
กพ.บท.ช.0010/2562เช่าที่พักสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในศูนย์ภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวสังกัดกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการ (พป.พส.) เพื่อเข้าอบรบ ณ สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 15 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 9 เดือน 6 วันบริษัท วัง อินเตอร์เทรด จำกัด22-02-2019
กพ.บท.ซ.0057/2562จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน ๒ รายการ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง ๒. เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)13-05-2019
5119001189จ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการบริษัทฯ (ชุดเครื่องนอน,ผ้าเช็ดตัวสระว่ายน้ำ และชุดผ้าปูโต๊ะสโมสรฯ) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562 (61 วัน)บริษัท ธนากร ลอนดรี้ จำกัด19-04-2019
5119001189จ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการบริษัทฯ (ชุดเครื่องนอน,ผ้าเช็ดตัวสระว่ายน้ำ และชุดผ้าปูโต๊ะสโมสรฯ) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562 (61 วัน)บริษัท ธนากร ลอนดรี้ จำกัด19-04-2019
กพ.บท.จ.63/2562จ้างก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตงบริษัท ภรณ์เพียร จำกัด08-05-2019
พ.4/2561จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๑มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์23-03-2018
กพ.บท.จ.56/2562จ้างที่ปรึกษาประเมินผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัฐของบริษัทฯ ประจำปี 2562มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์01-04-2019
กพ.บท.ซ.0052/2562ซื้ออะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดิน อากาศทั่วประเทศ ยี่ห้อ THALES จำนวน ๙ รายการบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด13-05-2019
กพ.บท.ซ.0051/2562ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงผลข้อมูลการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๑ ระบบบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด15-05-2019
กพ.บท.จ.0067/2562จ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ห้องนอนชาย-หญิง ชั้น 3 และปรับปรุงโถงชั้น 1 อาคารหอบังคับการบินดอนเมืองแห่งใหม่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประจักร์ 199323-05-2019
กพ.บท.จ.0068/2562จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน 8,100 เหรียญ โล่รางวัล จำนวน 242 โล่ และถ้วยรางวัล จำนวน 6 ใบบ. สยาม เอลิเฟนท์ พรีเมี่ยม จก.22-05-2019
กพ.บท.ซ.0058/2562ซื้ออุปกรณ์ระบบ AIM (Aeronautical Information Management) จำนวน 1 ระบบ พร้อมฝึกอบรมบริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด13-06-2019
กพ.บท.จ.075/2562จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินระนอง จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปีนางสิริรัช รัตนกูล28-06-2019
กพ.บท.จ.71/2562จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตงบริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด24-05-2019
5119001355จัดเช่าสถานที่จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์14-05-2019
5119001341จัดเช่าเครื่องเสียงเพื่อการจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยนายทนงศักดิ์ แก้วมณี13-05-2019
กพ.บท.จ.0074/2562จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ WGS-84 ตำแหน่งจุดสำคัญทางการบิน จำนวน 12 สนามบินกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย04-06-2019
กพ.บท.ซ. 0056/2562จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม ประกอบด้วย ๑. Block UP Convertor “Comtech EF Data” Model LPOD PS1-50C จำนวน 1 EA ๒. Low Noise Block Down “Norsat” Model 3020XN จำนวน 1 EAบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)31-05-2019
กพ.บท.ซ.0062/2562ต่ออายุการใช้งานโปรแกรม Integrated Cartographic Environment (ICE) จำนวน 5 License เป็นเวลา 1 ปีบริษัท อีเอ เอวิเอชั่น จำกัด25-06-2019
กพ.บท.จ.0061/2562จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ขนาด ๓๐ KVA) จำนวน ๑ หลัง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีบริษัท ภูคิน ดีโซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 04-06-2019
กพ.บท.จ.0061/2562จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ขนาด ๓๐ KVA) จำนวน ๑ หลัง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีบริษัท ภูคิน ดีโซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 04-06-2019
กพ.บท.จ.0061/2562จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ขนาด ๓๐ KVA) จำนวน ๑ หลัง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Slope ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีบริษัท ภูคิน ดีโซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 04-06-2019
กพ.บท.ซ 0026/2562ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ (19 ชุด) ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และ ท่าอากาศยานดอนเมืองบริษัท แอร์คอน คอนซัลแตนท์ จำกัด23-01-2019
กพ.บท.จ. 0058/2562จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง29-04-2019
กพ.บท.จ.0080/2562จ้างซ่อมระดับ IRAN (Inspection and Repair As Necessary) การลอกสี พ่นสีตลอดทั้งลำ สำหรับอากาศยานแบบ Super King B200 ทะเบียน HS-ATS และแลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบ Landing Gear LEG จำนวน 3 ea. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด 19-06-2019
กพ.บท.จ. 0087/2562จ้างจัดหาและติดตั้งวางข่ายสาย Fiber Optic 48 core และวางข่ายสาย UTP CAT 6 ณ อาคารสำนักงานใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีบริษัท แสงเพชร อิเลคทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด28-06-2019
พ.6/2559จ้างออกแบบอาคารฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิศวกรรมและพื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน Remote Aerodrome ศญ.บภ๒บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด01-08-2016
กพ.บท.จ.0069/2562จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงทางเดินชั้น ๘ และชั้น ๙ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ หจก. ทรัพย์ประจักร์ 199323-05-2019
กพ.บท.จ.0069/2562จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงทางเดินชั้น ๘ และชั้น ๙ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ หจก. ทรัพย์ประจักร์ 199323-05-2019
กพ.บท.จ.0069/2562จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงทางเดินชั้น ๘ และชั้น ๙ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ หจก. ทรัพย์ประจักร์ 199323-05-2019
กพ.บท.จ.0069/2562จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงทางเดินชั้น ๘ และชั้น ๙ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ หจก. ทรัพย์ประจักร์ 199323-05-2019
กพ.บท.จ.0045/2562จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จำนวน ๔ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปีห้างหุ้นส่วนจำกัด รังทองทัวร์30-04-2019
กพ.บท.จ 0057/2562จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับหอบังคับการบินสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี รุ่งทรัพย์17-04-2019
69/2559ประกวดราคาจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ-ส่ง พนักงานและใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จำนวน 4 คัน ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังทองทัวร์27-10-2016
58/2561เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดบริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด19-03-2018
77/2561อุปกรณ์สำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด09-05-2018
59/2561เครื่องมือวัดเพื่อใช้งานในระบบติดตามอากาศยานที่สุวรรณภูมิ จำนวน 3 รายการ พร้อมฝึกอบรมบริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยี จำกัด16-03-2018
กพ.บท.จ 0040/2562จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินเชียงราย เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด26-02-2019
118/2562อุปกรณ์ GPS TIME SERVER จำนวน 2 ชุดบริษัท กู๊ดเดย์ จำกัด19-09-2018
กพ.บท.ซ.0068/2562ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในอาคาร (Building Energy Management : BEM) จำนวน ๑ ระบบ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด08-07-2019
จ.0033/2562บริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และหอบังคับการบินลูกข่าย ได้แก่ หอบังคับการบินเพชรบูรณ์ หอบังคับการบินแพร่ หอบังคับการบินน่าน หอบังคับการบินตาก และหอบังคับการบินแม่สอด เป็นระยะเวลาการจ้าง ๑ ปีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์30-01-2019
กพ.บท.จ.0086/2562จ้างซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องมือวัด จำนวน 9 รายการ พร้อมค่าขนส่งไป-กลับบริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด28-06-2019
กพ.บท.จ 0064/2562จ้างปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Frangible of Glide Slope ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช บ. อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จก.24-05-2019
กพ.บท.จ 0060/2562จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ หอบังคับการบินสมุย เป็นเวลา 2 ปี29-04-2019
กพ.บท.จ.0060/2562จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ หอบังคับการบินสมุย เป็นเวลา 2 ปีนางลำไพ คนฉลาด29-04-2019
กพ.บท.จ.๐๐๙๑/๒๕๖๒จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานี Glide Slope ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานีบ.กิโลวัตต์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.23-07-2562
กพ.บท.จ. 0019/2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินสุโขทัย จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี นายสุวัฒน์ คลองโปร่ง17-12-2018
กพ.บท.จ.0097/2562จ้างตัดเย็บเสื้อกีฬาบริษัทฯ จำนวน ๓,๕๕๐ ตัวบ.เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จก.30-07-2019
กพ.บท.ซ.0072/2562ซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินเบตง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด02-08-2019
กพ.บท.จ.0078/2562จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี หจก.ไฮขนส่ง24-06-2019
กพ.บท.ซ.0071/2562ระบบจำลองอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ยี่ห้อ SELEX จำนวน ๑ ระบบบริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด 19-07-2019
PO 5519000055จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๗ รายการ3. บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด23-07-2019
กพ.บท.ซ.0077/2562จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๗ รายการ2. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด02-08-2019
กพ.บท.ซ.0076/2562จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air 200/B200 และ B300 จำนวน ๗ รายการ1. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 02-08-2019
กพ.บท.ซ.0078/2562ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME พร้อมงานปรับปรุงอุปกรณ์ตะแกรง Counterpoise รวมถึงติดตั้งระบบการต่อลงดิน (GROUNDING SYSTEM) ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เชียงราย แม่ฮ่องสอน และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เซลโฟล จำกัด14-08-2562
กพ.บท.จ.0108/2562จ้างบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด31-07-2019
กพ.บท.ซ.0075/2562จุดคัดกรองบุคคลแบบตู้ Cabin พร้อมติดตั้งเครื่องมือด้านการรักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้าศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมืองบ. นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเต็มส์ จก.05-08-2562
กพ.บท.ซ. 0065/2562อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ2. บริษัท คอมมิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด08-07-2019
กพ.บท.ซ 0064/2562อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ1. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)08-07-2019
กพ.บท.จ.0114/2562จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการ Aerodrome Simulator พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารหอบังคับการบินอุบลราชธานี ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีห้างหุ้นส่วนจำกัด สวีทโฮม บิ้วด์14-08-2019
กพ.บท.ซ.0084/2562ซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (Transponder) สำหรับยวดยานบนพื้นที่ขับเคลื่อน จำนวน 100 ชุด บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด14-08-2019
กพ.บท. จ.0089/2562จ้างปรับปรุงทางหนีไฟ อาคารงามดูพลี ที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์09-07-2019
กพ.บท.จ.0083/2562บริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น31-07-2019
กพ.บท.จ 00127/2562จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง บริเวณด้านข้างอาคารหอบังคับการบิน ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ 1. บริษัท ปติมา 99 จำกัด19-09-2019
กพ.บท.ช.0015/2562เช่าวงจรสื่อสาร MPLS-B จำนวน 57 สถานี เป็นเวลา 1 ปีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)30-08-2019
กพ.บท.จ.0001/2563จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)บจก. เมก้า แพลนเน็ต26-09-2562
กพ.บท.ซ. 0095/2562จัดซื้อเก้าอี้พักผ่อน หนังแท้ ปรับเอนนอน ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑๖ ตัว บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด19-09-2019
กพ.บท.ซ.0091/2562ซื้อระบบบริหารเหตุการณ์และข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Information and Event Management : SIEM) พร้อมติดตั้งแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี19-09-2019
กพ.บท.ซ. 0096/2563จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบป้องกันความเสียหายจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่า (อุปกรณ์ล่อฟ้า) ทดแทนและเพิ่มเติม สำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศทั่วประเทศ จำนวน ๘๙ สถานี มีรายการ๑. บริษัท ซันเทค เทคโนโลยี จำกัด23-09-2019
6919000096จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา จำนวน ๑๔ ชุดบริษัท โอจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด03-09-2019
6919000096จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา จำนวน ๑๔ ชุดบริษัท โอจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด03-09-2019
กพ.บท.ซ.0098/2562ซื้อระบบบันทึกเสียงแบบดิจิทัล (Digital Voice and Replay System: DVR) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บจก. เอวิเอ ซินเนอยี30-09-2019
กพ.บท.จ.0130/2562จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเลย จำนวน ๑ คันห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง15-10-2019
กพ.บท.จ 00131/2562จ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม. อุบล จำกัด30-10-2019
กพ.บท.จ.0008/2563จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน หอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน หอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีบริษัท นครโคราช จำกัด (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี)29-10-2019
กพ.บท.จ.0008/2563จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน หอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน หอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีบริษัท นครโคราช จำกัด (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี)29-10-2019
กพ.บท.จ.0008/2563จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน หอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน หอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีบริษัท นครโคราช จำกัด (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี)29-10-2019
กพ.บท.จ.0039/2563จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน หอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน หอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญ 2015 (สำหรับการจ้างบริการรถฯ ประจำหอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี)25-02-2020
สกญ.01/2562เช่าห้องพักนางสาวอังคณา กีรติรัตนลักษณ์12-09-2019
กพ.บท.ซ0044/2562อุปกรณ์ RECEIVER MULTICOUPLER จำนวน 2 รายการ 1. บริษัท ยินอินซอย จำกัด22-03-2019
กพ.บท.จ.0128/2562จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ ณ หอบังคับการบินนครพนม และหอบังคับการบินสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พงษ์นิกรณ์ก่อสร้าง12-11-2019
กพ.บท.ช.0001/2563เช่าข่ายสื่อสาร Internet-B สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายรอง ระยะเวลาเช่า 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)30-09-2562
กพ.บท.ซ.0001/2563ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ AeroMACS (Aeronautical Mobile Airport Communication System) จำนวน 1 ระบบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)11-11-2019
กพ.บท.จ.0004/2563จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS), STS, PDU และอุปกรณ์ประกอบ ที่ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ หอบังคับการบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค และหอบังคับการบินภูมิภาค ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)บ. แอนนี้ ซัพพลาย จก.30-09-2019
กพ.บท.จ.0129/2562ปรับปรุงอาคารแฟลตพักอาศัย และปรับปรุงพื้นที่ข้างหอบังคับการบิน พร้อมจัดหาชั้นวางของ ณ หอบังคับการบินตรัง จังหวัดตรัง หจก.ชูจิตต์การโยธา19-09-2019
กพ.บท.ซ. 0003/2563ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกภาพ จำนวน ๑ ระบบ เพื่อติดตั้งใช้งานที่สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ทั้งหมด ๙ แห่ง ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัดดับบลิวเอ็ม กรุ๊ป(ประเทศไทย)08-11-2019
กพ.บท.จ.0009/2563จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมแบตเตอรี่ ยี่ห้อRittal รุ่น PMC 200 ขนาด120 kVA. 3 Phase จำนวน ๒ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 12 เดือน บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด29-10-2019
กพ.บท.จ.0009/2563จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมแบตเตอรี่ ยี่ห้อRittal รุ่น PMC 200 ขนาด120 kVA. 3 Phase จำนวน ๒ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 12 เดือน บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด29-10-2019
PO 5120000133จ้างบริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ศช.บภ 2. และหอบังคับการบินลูกข่ายบริษัท อาชิเทค จำกัด01-11-2019
กพ.บท.จ.0010/2563จ้างบริการผู้ควบคุมอากาศยานที่เกษียณอายุ สำหรับปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีน.อ.สุเทพ รวมจิตร์31-10-2019
กพ.บท.ซ. 0005/2563จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานที่ห้องพักผ่อน และห้อง CANTEEN จำนวน ๒๐ รายการ บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด26-11-2019
กพ.บท.จ0132/2562ประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงาน และสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด30-10-2019
PO 5120000253จ้างตัดหญ้าอาคารหอบังคับการบิน บ้านพักพนักงานหมุนเวียน และสถานีต่างๆ หอบังคับการบินเชียงราย นายประสงค์ มั่นกุง13-11-2019
PO 5120000154จัดซื้อถังดับเพลิง 10 ปอนด์ 70 ถังสำหรับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หจก.นิธิโปรดักส์ไฟร์แอนด์เซฟตี้15-11-2019
ศช.บภ 2-002/2563เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ่า 30kVA ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอนบริษัท ที.เอ.อิเลคทริค (2013) จำกัด11-12-2019
กพ.บท.จ.0020/2562จ้างบริการเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต (Life Guard) และดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ประจำสระว่ายน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1. บริษัท เลิฟ ดีไซน์ การ์เด้น แอนด์ ไอที เซอร์วิส จำกัด18-12-2562
กพ.บท.ซ.0019/2563ซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕ รายการ สำหรับหอบังคับการบินเบตงบริษัท ยิบอินซอย จำกัด24-12-2019
กพ.บท.จ.0017/2563จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินตรังบริษัท รักษาความปลอดภัย สมานกุลตรังอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 17-12-2562
กพ.บท.ช.002/2563เช่าวงจรสื่อสาร DDN Speed 64 Kbps จำนวน ๔ วงจร ระหว่างกรุงเทพฯ กับ เมืองฮ่องกง กรุงเทพฯ กับ เมืองมุมไบ กรุงเทพฯ กับ ประเทศสิงคโปร์ และกรุงเทพฯ กับ กรุงโรม โดยมีระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)11-12-2019
กพ.บท.จ.0134/2562จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จำนวน ๒ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30-09-2019
กพ.บท.จ.0134/2562จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จำนวน ๒ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1.บริษัท นครโคราช จำกัด30-09-2019
กพ.บท.จ.0024/25633จ้างทำบันได จำนวน 8 ชุด ประจำสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย และชุมแพ จังหวัดขอนแก่นบริษัท เมก้า ซีวิล จำกัด25-12-2019
กพ.บท.จ 00133/2562จ้างบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หจก.กุมานนท์คลีนนิ่งเซอร์วิส30-09-2019
กพ.บท.จ.0021/2563จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) 28-11-2562
กพ.บท.จ.0025/2563จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ประกอบระบบอัตโนมัติ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ , ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 1 ปีบริษัท เจนเนอเรเตอร์ซิสเต็ม จำกัด26-12-2019
กพ.บท.ล.0001/2563แลกเปลี่ยนอะไหล่ใบพัดอากาศยาน ยี่ห้อ Hartzell จำนวน ๒ ea. โดยวิธีคัดเลือกบริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด09-01-2020
กพ.บท.จ.0028/2563จ้างที่ปรึกษาในการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ในโครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด27-12-2019
ศช.บภ 2-004/2563จ้างซ่อมบำรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติFM200 CO2 อาคารที่ทำการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และอาคาร SSR RADAR และอาคาร SSR RADAR หอบังคับการบินเชียงรายบริษัท ซินแทกซ์ เจเนรัล กรุ๊ป จำกัด29-01-2020
PO 5120000427จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS ยี่ห้อ Ablerex หอบังคับการบินเชียงรายบริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย )จำกัด23-12-2019
กพ.บท.จ.0030/2563จ้างวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO22301:2012บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด26-12-2019
PO 5120000479จ้างตัดชุดปฏิบัติงานช่าง 48 คน 96 ชุดบจก.วัชราภรณ์ การ์เมนท์ จำกัด26-12-2019
กพ.บท.จ.0031/2563จ้างบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพัฒนาระบบมาตรฐานการให้บริการการเดินอากาศด้านมาตรฐานการบริการจราจรทางอากาศ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีนางมณฑา ดีอัลเมด้า27-12-2019
กพ.บท.จ.0033/2563บริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ สโมสร บ้านพักรับรอง หอพระ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศสถานีเรดาร์ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นเวลา 2 ปีห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาคลีนนิ่งแอนด์ เซอร์วิส14-01-0063
กพ.บท.ซ.0026/2563ซื้ออุปกรณ์หูฟัง Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 110 ea.บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด08-01-2020
กพ.บท.จ.0032/2563จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิด แทน ซัพพลายส์31-01-2563
Po 5210000586จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ของ UPS สำหรับหอบังคับการบินลำปางบจก.วิคทรอน ยู พี เอส (ไทยแลนด์)14-01-2020
ศช.บภ2-006/2563จัดหาและติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับหอบังคับการบินลำปางหจก.ปาร์คอินเทค 12-02-2020
Po 5210000621จ้างบริการกำจดปลวก มด หนู และแมลง ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินลูกข่ายหจก.ไรท์เพสท์เทค 22-01-2020
ศช.บภ 2-007/2563จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหอบังคับการบินลูกข่ายหจก.เชียงใหม่บูรณ์พันธ์31-01-2020
ศช.บภ 2-005/2563จ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าแรงดัยต่ำ230V1P อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอนบจก.ที.เอ.อิเลคทริค (2013) 03-02-2020
กพ.บท.ซ.0040/2563เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 17 เครื่องบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด25-02-2020
กพ.บท.ซ.0042/2563ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) พร้อมแนวกันแบบแผ่น Acrylic และเสา Stainless รวมถึงเครื่องกั้นสำหรับทำเป็นช่องทางออกแบบ Turnstile ๓ ขา บจก. โซ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม04-03-2020
กพ.บท.ซ. 0030/2563ต่ออายุการใช้งาน Software Firewall Fortigate 200D (License) จำนวน ๘ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)16-01-2020
กพ.บท.จ.0052/2563จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารหอบังคับการบินและส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ หอบังคับการบินตรัง จังหวัดตรัง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย สมานกุลตรัง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 13-03-2020
กพ.บท.จ.0063/2563จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็ก เป็นที่ทำงานทดแทนพื้นที่เดิม ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกร เทรดดิ้ง24-04-2020
กพ.บท.จ.0051/2563จ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สำหรับรองรับระบบการบริหารจัดการข้อมูลบริษัท วัน มีเดียซอฟท์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด25-03-2020
กพ.บท.จ.0051/2563จ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สำหรับรองรับระบบการบริหารจัดการข้อมูลบริษัท วัน มีเดียซอฟท์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด25-03-2020
กพ.บท.ช.0014/2563เช่าที่พักสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ในศูนย์ภูมิภาคโอนย้ายชั่วคราวสังกัดกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการ (พป.พส.) เพื่อเข้าอบรม ณ สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 19 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 9 เดือน 6 วัน บริษัท วัง อินเตอร์เทรด จำกัด04-03-2020
กพ.บท.จ.0053/2563จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ และอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ หอบังคับการบินตรัง จังหวัดตรัง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย สมานกุลตรังอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด27-03-2020
กพ.บท.ซ.0051/2563ซื้อสาย Coaxial และ Connector จำนวน ๖ รายการ บริษัท ไอเดีย ดอท จำกัด23-03-2020
กพ.บท.จ.0050/2563จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ และตำแหน่งสิ่งกีดขวางการบิน สนามบินเบตงกรมแผนที่ทหาร 11-03-2020
กพ.บท.ซ. 0043/2563ดำเนินการต่ออายุการใช้งาน Software Firewall Cisco 5585-X (License) จำนวน ๔ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)12-03-2020
กพ.บท.จ.0055/2563จัดจ้างบำรุงรักษา MA SAP-HRIS License ระยะเวลาจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด 31-03-2020
กพ.บท.จ.0057/2563จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการ และบ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินตรัง จังหวัดตรัง ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปีบริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด16-04-2020
กพ.บท.จ.0005/2563จ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นเวลา 2 ปีบริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด29-10-2562
กพ.บท.ซ. 0057/2563จัดซื้อครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ดังต่อไปนี้ ๑. โซฟาปรับเอนนอน จำนวน ๗ ตัว ๒. เก้าอี้นวดไฟฟ้า จำนวน ๔ ตัว บริษัท โกลบิซ เวนเจอร์ จำกัด08-04-2020
กพ.บท.จ.0065/2563จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่บริษัท นาคเทวี คอนสตรัคชั่น จำกัด28-04-2020
กพ.บท.ซ.0060/2563ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกประวัติบุคคลผ่านเข้า-ออก จำนวน ๑๕ ชุด สำหรับใช้งาน ณ ที่ทำการส่วนกลางและที่ทำการส่วนภูมิภาค บ. โซ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จก.23-04-2020
กพ.บท.จ.0066/2563จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200 CO 2), ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ที่อาคารหอบังคับการบิน อาคารบ้านพักพนักงาน และบ้านพักรับรอง ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฏร์ธานี และหอบังคับการบินชุมพร ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี บจก. ดีเคทีที โททอล28-04-2020
กพ.บท.จ.0047/2563ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด อาคารหอบังคับการบิน บ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินนราธิวาส เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาส โอ.เอ.กรุ๊ป 23-03-2020
กพ.บท.ซ. 0045/2563จัดซื้อและติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวี (DMATV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบฯ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่บริษัท ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม จำกัด01-04-2020
กพ.บท.ซ. 0069/2563จัดซื้อจอแสดงผล LED Monitor 4K IPS ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด เพื่อติดตั้งใช้งานที่ห้องควบคุมระบบ CCTV ณ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ บริษัท เจ.เอส.บี.199เซอร์วิส จำกัด16-06-2020
กพ.บท.จ.0073/2563จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2563มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ27-05-2020
กพ.บท.จ.0079/2563จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือนบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม เอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด26-06-2020
กพ.บท.จ.0080/2563จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบสารบรรณดิจิทัล เพื่อการรับส่งหนังสือแบบไร้กระดาษ และสนับสนุนการใช้งานแจ้งเตือนลงนามผ่านอุปกรณ์พกพาบริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด29-06-2020
กพ.บท.ซ. 0087/2563จัดซื้อตู้เคบินพร้อมระบบภายในและติดตั้ง ขนาดประมาณ 4 x 6 x 2.63 M. จำนวน ๒ ตู้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีบริษัท นพี กรุ๊ป จำกัด30-07-2020
กพ.บท.จ.0002/2564จ้างบริการผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับปีงบประมาณ 2564บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด29-09-2020
ศช.บภ 2-016/2563จ้างบริการบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบ้านพักรับรอง ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่บจก.ฟ้าสั่งอินเตอร์คอมเพลกซ์ จำกัด22-07-2020
กพ.บท.จ. 0071/2563จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบ Electrical Monitor Management Center (EMMC) จำนวน ๑ งาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคบริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด09-06-2020
กพ.บท.จ.0083/2563จ้างสำรวจข้อมูลสิ่งกีดขวางการบิน จำนวน 14 สนามบินกรมแผนที่ทหาร09-07-2020
กพ.บท.ซ. 0081/2563จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมข่ายสื่อสารดาวเทียม VSAT (Very Small Aperture) จำนวน 3 รายการบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 13-07-2020
กพ.บท.จ. 0049/2563จ้างผลิตชุดทำงานเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น ๗๐๘ ชุด มีรายละเอียดดังนี้ เสื้อสำหรับงานเปรอะเปื้อนน้อย พร้อม กางเกงสีกรมท่า จำนวน ๕๖๖ ชุด เสื้อสำหรับงานเปรอะเปื้อนมาก พร้อม กางเกงสีกรมท่า จำนวน ๑๔๒ ชุดบริษัท คอมบิแคร์ จำกัด26-03-2020
กพ.บท.จ.๐๐๙๒/๒๕๖๓จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี บริษัท ณัฐกิจการช่าง จำกัด31-08-2563
กพ.บท.ซ. 0093/2563จัดซื้อและติดตั้ง เสา Self Supporting Tower จำนวน ๔ ชุด สำหรับติดตั้งระบบสายอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี หอบังคับการบินบุรีรัมย์ หอบังคับการบินชุมพร หอบังคับการบินนครศรีธรรมราชบริษัท ที.ซี.ซี. อินดัสตรี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง17-08-2020
กพ.บท.ซ. 0105/2563จัดซื้อและติดตั้งระบบ NTP Server NETWORK TIME PROTOCOL (NTP) พร้อมการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ ๑. ระบบ NTP Server จำนวน ๒ ชุด ๒. อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการระบบ NTP Server จำนวน ๑ ชุดบริษัท ออลล์เทเลคอม จำกัด05-10-2020
สกญ.01/2563เช่าห้องพักสำหรับ ผผผ. (นายวชิรพงศ์ เพ็ชรประสิทธิ์) จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 1 ปีนางสาวอังคณา กีรติรัตนลักษณ์23-09-2020
สกญ.01/2563เช่าห้องพักสำหรับ ผผผ. (นายวชิรพงศ์ เพ็ชรประสิทธิ์) จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 1 ปีนางสาวอังคณา กีรติรัตนลักษณ์23-09-2020
กพ.บท.ซ. 0004/2564ประกวดราคาจัดซื้อ Computer Server พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ ชุด และ Computer Workstation & LED Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ชุด บริษัท แอร์โรว์ ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด20-10-2020
กพ.บท.จ 0003/2564จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี 1.สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.)30-09-2563
กพ.บท.จ.0010-11/2564จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง และศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก14-10-2020
กพ.บท.จ.0018/2564จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปีบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม เอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด28-10-2020
กพ.บท.ช.0001/2564เช่าห้องพักสำหรับผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักพัฒนาธุรกิจ) จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 2 ปีนางสุภัทรา นนทเวชช์30-09-2020
กพ.บท.ช.0002/2564เช่าห้องพักสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 2 จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 2 ปีนางสาวกุลนรัตน์ สามัคคีนิชย์30-09-2020
กพ.บท.ซ. 0002/2564จัดซื้อระบบอุปกรณ์ Application Policy Infrastructure Controller (APIC Controller “Cisco”) พร้อมติดตั้ง และฝึกอบรม จำนวน ๒ ชุด บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)14-10-2020
กพ.บท.จ. 0022/2564จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน TeamMate Audit Management ปีที่ ๒ จำนวน 27 Licenses ระยะเวลา ๑ ปีบริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จำกัด06-11-2020
กพ.บท.ซ. 0009/2564ต่อใบอนุญาตใช้โปรแกรม Software License Firewall Fortigate 200D จำนวน ๘ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี บริษัท คอมเนท จำกัด17-12-2020
กพ.บท.ช.0004/2564เช่าวงจรสื่อสาร DDN Speed 64 Kbps จำนวน 3 วงจร ระหว่าง กรุงเทพ-มุมไบ กรุงเทพ-สิงคโปร์ กรุงเทพ-ฮ่องกง เป็นเวลา 1 ปีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)16-12-2020
กพ.บท.จ.0033/2564จ้างที่ปรึกษาในการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ในโครงการติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ SSR (Secondary Surveillance Radar) ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด25-12-2020
กพ.บท.ซ. 0030/2564จัดซื้อ Battery พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๗๙๒ ลูก สำหรับเครื่อง UPS ณ ส่วนกลาง ทุ่งมหาเมฆ และศูนย์ฯ ภูมิภาคบริษัทโปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด23-04-2021
กพ.บท.ซ.0019/2564ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air B200 และ B300 จำนวน ๙ รายการ1. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด04-02-2021
กพ.บท.ซ.0020/2564ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Super King Air B200 และ B300 จำนวน ๙ รายการ2. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด02-02-2021
กพ.บท.ซ. 0018/2564ซื้อ License ต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ RAMS PLUS จำนวน 2 Licenseบริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่น คอนซัลแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด01-02-2021
กพ.บท.ซ.0022/2564อุปกรณ์หูฟัง Headset ยี่ห้อ Plantronics จำนวน 135 ea. บริษัท ซิสเท็ม 2000 จำกัด17-02-2021
กพ.บท.ซ.0025/2564ซื้ออุปกรณ์ Oscilloscope Calibrator ยี่ห้อ Fluke พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุดบริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด 09-03-2021
กพ.บท.ซ. 0027/2564ดำเนินการต่ออายุการใช้งาน License Software Firewall Cisco 5585-X ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๔ เครื่อง บริษัท คอมเนท จำกัด31-03-2021
กพ.บท.ซ. 0031/2564จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ยี่ห้อ Hewlett Packard รุ่น ProLiant DL360 G10 จำนวน ๓๗ ชุดบริษัท จีเอเบิล จำกัด20-04-2021