รายการลงประกาศร่าง TOR
วันที่สิ้นสุดคำวิจารณ์ชื่อโครงการงบประมาณราคากลาง
20-08-2019จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ16,192,000.0012,960,820.04
30-08-2019ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคและหอบังคับการบินภูมิภาค จำนวน 30 แห่ง (ครั้งที่ 2)42,653,197.0041,914,489.00
15-08-2019จ้างบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คัน เพื่อให้บริการรับ-ส่งพนักงาน DAYWORK ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 21,637,440.0023,313,488.00
14-08-2019จ้างปรับปรุงห้องประชุม A, B และ C อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ15,004,048.0011,383,700.28
05-08-2019ประกวดราคาซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๖ ชุด พร้อมปรับปรุงตะแกรง Counterpoise ณ ท่าอากาศยานลำปาง เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส และระบบช่วยการเดินอากาศ DME จำนวน ๓ ชุด พร้อมงานเสารองรับสายอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุโขทัย ตาก และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศปราจีนบุรี 143,130,000.00144,136,049.44
02-08-2019จ้างจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ห้องครัวจำนวน ๑๒๐ ตู้ และจัดทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักพนักงานหมุนเวียน ณ หอบังคับการบินเชียงราย หอบังคับการบินลำปาง และหอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11,971,000.0011,714,538.00
02-08-2019เช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับฝ่ายบริหาร จำนวน 128 เลขหมาย ระยะเวลา 24 เดือน10,595,720.1610,572,195.84
30-07-2019ประกวดราคาจัดซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแสดงผลการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน 6,279,236.585,496,320.18
31-07-2019ประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบ FDSS (Flight Data Strip System) จำนวน 1 ระบบ ณ อาคารปฏิบัติการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคา6,983,981.006,890,693.00
26-07-2019จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ AeroMACS (Aeronautical Mobile Airport Communication System) จำนวน ๑ ระบบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 21,759,400.0021,759,400.00
22-07-2019ซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕ รายการ สำหรับหอบังคับการบินเบตง17,079,200.0017,040,000.00
15-07-2019บริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพักพนักงานและสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,264,640.005,064,000.00
18-07-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑๒ คัน สำหรับรับส่งพนักงาน Daywork และพนักงานเข้ากะ ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี 69,833,634.0056,372,220.00
09-07-2019จัดซื้ออุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสาร จำนวน 4 รายการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)21,900,000.0022,936,805.33
08-07-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ - ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จำนวน 3 คัน หอบังคับการบินขอนแก่น จำนวน 1 คัน หอบังคับการบินสกลนคร จำนวน 1 คัน และหอบังคับการบินนครพนม จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี9,240,992.699,240,992.69
05-07-2019บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงาน Daywork และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑๗ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี 60,552,096.0060,552,096.00
08-07-2019ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคและหอบังคับการบินภูมิภาค จำนวน ๓๐ แห่ง 42,653,197.0041,914,489.00