รายการลงประกาศร่าง TOR
วันที่สิ้นสุดคำวิจารณ์ชื่อโครงการงบประมาณราคากลาง
27-08-2020จัดซื้ออุปกรณ์กล้อง CCTV พาโนราม่าชนิดความละเอียดสูง พร้อมติดตั้ง (ระบบ Runway Monitoring CCTV) จำนวน ๒ ระบบ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และท่าอากาศยานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,000,000.009,620,120.33
14-08-2020ซื้ออุปกรณ์สื่อสารไร้สาย AeroMACS (Aeronautical Mobile Airport Communication System) พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ระบบ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่55,550,000.0055,999,816.78
30-07-2020จ้างบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 17 คน ประจำกองบริการระบบวิทยุสื่อสาร ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี 16,236,000.0016,481,791.73
31-07-2020ซื้อระบบบันทึกเสียงแบบดิจิทัล (Digital Voice Recording and Replay System) จำนวน ๗ ระบบ พร้อมฝึกอบรม24,200,000.0022,916,686.00
21-07-2020จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ และท่าอากาศยานดอนเมือง และงานบริการสนับสนุนงานตรวจซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลา ๒ ปี 12,108,000.0012,078,186.64
10-07-2020การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Dynamic Host Configuration (DHCP) จำนวน ๑๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ลงครั้งที่ 2)11,000,000.0011,501,563.75
08-07-2020จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 14,400,000.0013,953,866.67
08-07-2020ซื้อพร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์ SYSTEM MONITOR AND CONTROL จำนวน 1 ระบบ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ30,000,000.0030,633,319.79