ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทการจัดซื้อวิธีการจัดซื้อวันที่ประกาศชื่อโครงการงบประมาณราคากลาง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง18-11-2019จัดซื้อและติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวี (DMATV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบฯ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่720,000.00743,710.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง14-11-2019จ้างบริการตัดหญ้าและดูแลรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี1,317,360.001,424,508.96
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-11-2019เช่าข่ายสื่อสาร Internet-A สำหรับองค์กร (Corporate Internet) ข่ายหลัก ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 1,100,000.00770,400.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-11-2019แลกเปลี่ยนอะไหล่ใบพัดอากาศยาน ยี่ห้อ Hartzell จำนวน ๒ ea. โดยวิธีคัดเลือก5,000,000.003,901,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง13-11-2019ประกวดราคาจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อให้บริการรับ – ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินเชียงราย จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี2,558,500.002,558,500.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง12-11-2019ซื้อพร้อมติดตั้งข่ายสาย FIBER OPTIC CABLE จำนวน 1 ระบบ ณ ท่าอากาศยานเบตง 1,900,000.001,821,853.33
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง07-11-2019จ้างบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ อาคารบ้านพักรับรอง อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ระยะเวลาจ้าง ๒ ปี5,880,240.005,624,000.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง07-11-2019ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร IP CLOUD และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา4,000,000.003,999,981.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง07-11-2019ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Package Water Cool จำนวน ๔ รายการ (๒๕ ชุด) 20,000,000.0019,613,861.92
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง06-11-2019บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินนราธิวาส จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี 1,728,815.001,687,637.77
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง31-10-2019จ้างบำรุงรักษาตุ้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ ERICSSON-LG รุ่น IPECS-CM 6,220,660.006,048,208.04
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง31-10-2019เช่าวงจรสื่อสาร DDN Speed 64 Kbps จำนวน ๔ วงจร ระหว่างกรุงเทพฯ กับ เมืองฮ่องกง กรุงเทพฯ กับ เมืองมุมไบ กรุงเทพฯ กับ ประเทศสิงคโปร์ และกรุงเทพฯ กับ กรุงโรม โดยมีระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน1,723,140.001,720,816.80
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง30-10-2019ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน 2 ชุด6,000,000.005,940,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง29-10-2019จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ประกอบระบบอัตโนมัติ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ , ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 1 ปี5,388,900.005,388,894.14
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง28-10-2019ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ(๒๘) ชุด สำหรับติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง 2,030,000.001,995,479.86
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-10-2019จ้างบริการผู้ควบคุมอากาศยานที่เกษียณอายุ สำหรับปฏิบัติหน้าที่นักบินทดสอบ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี1,186,668.001,186,668.00
ประกวดราคางานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-10-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,966,930.004,146,728.85
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-10-2019จัดซื้อตู้เคบินพร้อมระบบภายในและติดตั้ง ขนาดประมาณ 4 x 6 x 2.63 M. จำนวน ๒ ตู้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี 869,910.00814,626.66
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-10-2019ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ จำนวน ๒ ระบบ 3,850,000.003,750,788.70
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง18-10-2019เช่ารถตู้ปรับอากาศ Stand by ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนภารกิจของบริษัทฯ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ที่ทำการทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,584,000.001,524,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง16-10-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน เพื่อให้บริการในเขตพื้นที่การบิน (Airside) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9,489,195.0010,343,880.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง16-10-2019จัดซื้ออุปกรณ์ Signal Generator และ Power Meter พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด 1,720,000.001,720,381.67
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-10-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินตรัง1,359,660.001,233,928.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง04-10-2019จ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานปฏิบัติงานนานประจำปี ๒๕๖๓ 7,737,000.006,766,783.00
สอบราคางานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง03-10-2019บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา จำนวน ๓ คัน หอบังคับการบินบุรีรัมย์ จำนวน ๑ คัน และหอบังคับการบินร้อยเอ็ด จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7,307,410.007,505,244.11
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง03-10-2019จ้างทำบันได จำนวน 8 ชุด ประจำสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย และชุมแพ จังหวัดขอนแก่น1,700,000.00573,744.97
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง02-10-2019ซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องส่งลมเย็น Air Handing Unit (AHU)) และปรับปรุงโปรแกรม Chiller Plant Management System (CPMS) จำนวน ๑ ระบบ 3,580,000.003,554,861.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง02-10-2019เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ845,000.00761,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-10-2019ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ (๘ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก 650,000.00549,533.31
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-10-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน สำหรับรับส่งพนักงานและใช้ในกิจการบริษัทฯ ณ หอบังคับการบินดอนเมือง ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี5,413,055.005,799,266.66
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-09-2019จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมแบตเตอรี่ ยี่ห้อRittal รุ่น PMC 200 ขนาด120 kVA. 3 Phase จำนวน ๒ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 12 เดือน 798,600.00535,999.92
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง25-09-2019จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง สำหรับเครื่อง UPS จำนวน 1,126 ลูก สำหรับใช้งาน ณ ท่าอากาศดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -biddingX 3,181,200.003,076,107.34
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง24-09-2019บริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ สโมสร บ้านพักรับรอง หอพระ สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศสถานีเรดาร์ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นเวลา 2 ปี5,423,040.005,184,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง19-09-2019จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ๖ ยูนิต และปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าระแนง/ฝ้าเพดาน/ชายคา/ผนังหน้าจั่ว อาคารบ้านพักพนักงาน อาคารโรงจอดรถและกลุ่มอาคารสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2,740,000.002,513,316.15
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง19-09-2019จัดซื้อจอแสดงผลความละเอียด 2K x 2K จำนวน ๑๕ ชุด 13,950,000.0010,978,750.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง11-09-2019ซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕ รายการ สำหรับหอบังคับการบินเบตง17,079,200.0017,040,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง10-09-2019จ้างบริการเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต (Life Guard) และดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ประจำสระว่ายน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,452,000.001,296,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง09-09-2019จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS), STS, PDU และอุปกรณ์ประกอบ ที่ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ หอบังคับการบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค และหอบังคับการบินภูมิภาค ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)11,846,080.0011,846,291.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง05-09-2019เช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับฝ่ายบริหาร จำนวน 128 เลขหมาย ระยะเวลา 24 เดือน10,595,720.1610,572,195.84
วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง04-09-2019จัดซื้อระบบบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM) พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินเบตง30,270,000.0030,261,000.00
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง15-08-2019ระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานเบตง 33,200,000.0027,000,000.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-08-2019ประกวดราคาซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๖ ชุด พร้อมปรับปรุงตะแกรง Counterpoise และงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานลำปาง เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส และระบบช่วยการเดินอากาศ DME จำนวน ๓ ชุด พร้อมงานเสารองรับสายอากาศ และงาน ที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานสุโขทัย ตาก และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศปราจีนบุรี 143,130,000.00144,136,049.44
วิธีคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง08-08-2019จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติการอำนวยการ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี 9,200,000.009,196,650.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง06-08-2019จ้างปรับปรุงอาคารหอบังคับการบินอุดรธานี ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์984,223.00763,956.12
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างก่อสร้าง01-08-2019จ้างก่อสร้างอาคารสำหรับอุปกรณ์ 3D Simulator ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19,870,694.0719,817,254.60
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-08-2019ระบบชุมสายโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติ (Internet Private Branch Exchange) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ 900,000.00898,140.17
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง01-08-2019ซื้ออุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารสำรอง จำนวน 4 รายการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ21,900,000.0022,936,805.33
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง26-07-2019จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑๒ คัน สำหรับรับส่งพนักงาน Daywork และพนักงานเข้ากะ ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี69,833,634.0056,372,220.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง22-07-2019เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 17 เครื่อง พร้อมฝึกอบรม2,210,000.002,128,173.39
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง19-07-2019บริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงาน Daywork และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จำนวน ๑๗ คัน ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 60,552,096.0060,552,096.00