เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (Transponder) สำหรับยวดยานบนพื้นที่ขับเคลื่อน จำนวน 100 ชุด
วันที่ประกาศผล
24 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 9,350,000.00
  เหตุผล : ต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  เหตุผล : ต่ำสุดลำดับที่ 1
 • บริษัท เอ็มโซลูชั่น จำกัด
  เหตุผล : ต่ำสุดลำดับที่ 2
 • บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 9,350,000.00
  เหตุผล : ราคาต่ำสุด