เรื่อง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้รับส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินสุโขทัย จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๓ ปี
วันที่ประกาศผล
16 พฤศจิกายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • นายสุวัฒน์ คลองโปร่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,627,560.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • นายสุวัฒน์ คลองโปร่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,627,560.00
    เหตุผล : เสนอราคารายเดียว