เรื่อง : จัดซื้อ Battery-Pack for Intermec CN70E ATEX
วันที่ประกาศผล
22 มีนาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ออลบิสเนส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 347,723.25
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง