เรื่อง : จ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ห้องนอนชาย-หญิง ชั้น 3 และปรับปรุงโถงชั้น 1 อาคารหอบังคับการบินดอนเมืองแห่งใหม่
วันที่ประกาศผล
26 เมษายน 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์ มารีกัน แอนด์ ซัน เสนอราคาที่ (บาท) 2,779,967.96
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท ฟิวเจอร์เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,736,771.28
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประจักร์ 1993 เสนอราคาที่ (บาท) 2,563,815.61
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศักดิ์ มารีกัน แอนด์ ซัน
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท ฟิวเจอร์เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประจักร์ 1993 เสนอราคาที่ (บาท) 2,563,815.61
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด