เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน สำหรับใช้ในกิจการของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี
วันที่ประกาศผล
16 เมษายน 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
บวท. ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาดังกล่าว เพื่อปรับเงื่อนไขรายละเอียดและทบทวนการดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้