เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 รายการ
วันที่ประกาศผล
18 พฤษภาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผ่านการคัดเลือก และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท อินสแตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,524,089.00
    เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
  • บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,771,580.00
    เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท อินสแตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 5,439,987.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด