เรื่อง : แลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบฐาน (Landing Gear) จำนวน 3 ea.
วันที่ประกาศผล
26 พฤษภาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,180,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 2. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,772,500.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 3. บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,985,879.50
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท โรยัลสกาย จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ บวท.
 • 2. บริษัท ไฟว์ วิสดอม จำกัด
  เหตุผล : มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 • 3. บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  เหตุผล : มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เอ็นพี แอโรพาร์ท จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,180,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด