ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : แลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบฐาน (Landing Gear) จำนวน 3 ea.

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีคัดเลือก
วันที่สินสุดประกาศ
30 มิถุนายน 2020
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
6,000,000.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
05 มีนาคม 2020
เป็นเงิน (บาท)
3,500,000.00
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ พงษรี กีชานนท์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตาม TOR
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
30-03-2020 ถึง 08-04-2020
กำหนดยื่นซอง
08-04-2020
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9336