เรื่อง : จ้างเปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ 400V/230V พร้อม Load Center จาก Main Distribution Board (MDB) อาคาร ที่ทำการชั้น ๑ ไปยัง Load Center หอบังคับการบินชั้น ๒-๗ และห้อง Approach หอบังคับการบินเชียง
วันที่ประกาศผล
11 มกราคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีความไม่ครบถ้วนในการลงประกาศ เอกสารส่วนที่ ๒