เรื่อง : จ้างบริการรักษาความสะอาดห้องพักอาศัย และพื้นที่บริเวณชั้น ๙ และชั้น ๑๐ อาคารงามดูพลี ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
16 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมานนท์คลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 2,832,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 2. บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,369,600.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,456,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 4. บริษัท รอยัล บิสซิเนส เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,499,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 5. บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,536,136.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
 • 6. บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,564,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
  เหตุผล : ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมานนท์คลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 2,832,000.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ บวท. กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด