เรื่อง : จ้างดำเนินการศูนย์ผ่อนคลายสบายใจ (Delight Center) ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
19 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาในวันที่กำหนด