เรื่อง : จัดหาจอแสดงผลสำรองยี่ห้อ NEC รุ่น P212 ขนาด 21 นิ้ว
วันที่ประกาศผล
28 พฤศจิกายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จก. เสนอราคาที่ (บาท) 267,500.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จก. เสนอราคาที่ (บาท) 267,500.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด