เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 203 ชุด
วันที่ประกาศผล
10 กรกฎาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ยื่นข้อเสนอถูกต้องและราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี เสนอราคาที่ (บาท) 59,155,083.69
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอถูกต้อง
 • บจก. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 59,500,000.00
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอถูกต้อง
 • บจก. ซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 63,678,900.00
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอถูกต้อง
 • บจก. กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต เสนอราคาที่ (บาท) 67,800,000.00
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอถูกต้อง
 • บจก. บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป เสนอราคาที่ (บาท) 74,882,520.00
  เหตุผล : ยื่นข้อเสนอถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก. ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี เสนอราคาที่ (บาท) 59,155,083.69
  เหตุผล :