เรื่อง : ซื้อลิฟต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์เดิม จำนวน ๒ ชุด ณ หอบังคับการบินร้อยเอ็ด และ หอบังคับการบินกระบี่
วันที่ประกาศผล
31 สิงหาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิค